اندیشه

بهترین راه برای یادگیری ریاضی و علوم کامپیوتر

حل مسئله تعاملی هدایت شده که موثر و سرگرم کننده است. مفاهیم را در ۱۵ دقیقه در روز فرا بگیرید.

ریاضی

تحلیل داده

کامپیوتر

برنامه نویسی

علوم و مهندسی

به دانشجویان در اندیشه ملحق شوید

مفاهیم را با ۱۵ دقیقه در روز یاد بگیرید

چه کاملا مبتدی باشید و چه آماده غواصی در یادگیری ماشینی و فراتر از آن باشید، اندیشه با درس های سرگرم کننده و کوچک به راحتی به شما کمک می کند تا مطالب مورد نظر خود را فرا بگیرید.

یادگیری موثر و عملی

درس های بصری و تعاملی باعث می شود مفاهیم حسی بصری پیدا کنند - بنابراین حتی برای یادگیری ایده های پیچیده نیز فقط لازم است کلیک کنید. بازخورد درلحظه به همراه توضیحات ساده ما یادگیری را کارآمد می کند.

در سطح خود یاد بگیرید

دانش آموزان و متخصصان به طور یکسان می توانند مهارت های خود را تقویت کنند یا مهارت های جدیدی بیاموزند. از طریق درس ها و چالش های متناسب با سطح شما پیشرفت می کنید. آموزش های ما برای سنین ۱۳ تا ۱۱۳ طراحی شده است.

با انگیزه بمانید

یک عادت یادگیری واقعی را با محتوای سرگرم کننده که همیشه با سرعت خوب، ردیابی پیشرفت شبیه به بازی و یادآوری های دوستانه است، ایجاد کنید.